PAZARLAMACI BAKİYELER LİSTESİ

      Cari kart kaydı, özel bilgiler2 bölümünden kaydı aktifleştirilen pazarlamacı kaydı, satış veya işçilikte kayıt yapılırken belirlemiş olduğunuz yüzdeler üzerinden prim alacaktır.  Kişi bazında filtreleme yapabilir kişinin alacağı primi alt toplamlarda gözlemleyebilirsiniz.

Filtreleme Yardım